Výchova dětí, jaký styl výchovy volíme? Jdeme na to dobře?!

U výchovy dětí se zapotí každý rodič. Někdy je to s dětmi jednodušší, jiné dny si trháme vlasy. Při každém konfliktu s dítětem přemýšlíme nad tím, kde jsme udělali chybu. Proč naše dítě zlobí, neposlouchá a dítě od kamarádky je jednoznačný opak? Neustále nás tíží myšlenky, že nejspíš nejsme dobrými rodiči. Porovnáváme se s jinými rodinami, které to nemají tak divoké. Kde děláme chybu? Proč máme takové neklidné, aktivní a čertovské dítě? Otázek, které si pokládají nešťastní rodiče je tolik, že si všechny nedokážeme vybavit. Jednoznačně by si každý rodič měl uvědomit, že dítě je náš obraz. To co děláme my, dělá i on/ona. I to jak se k dítěti chováme, obrací se proti nám. Možná pak dojde k uvědomění, že bychom měli něco změnit. Kolikrát si nepřipouštíme naše chování, které je velkým vlivem na naše dítě.

Dcera zacpává ústa tatínkovi rukou

Děti jsou vychovávány v různých rodinách, s různým zázemím a s rozdílnou výchovou. Jedni rodiče volí volnější výchovu, jiní tu přísnou. Další skupina rodičů volí výchovu formou domlouvání. A také rodiče, které jeví nezájem o výchovu dítěte.

Mezi nejdůležitější věc patří, aby dítě mělo výchovu, ve které budou nastavený jasná pravidla, hranice. Touto výchovou si dítě buduje zdravé sebevědomí. Učí se odpovědnosti za svoje chování, sociální odpovědnosti, nezávislosti a svědomitosti.

 

RADY, KTERÉ JSOU K ZAMYŠLENÍ

° Rodič by měl být důsledný a stanovit mantinely

° Věnujte dostatek času dítěti

° Zaplňte dítěti den příjemnými aktivitami, ale s mírou

° Dopřejte dítěti jeho klidu v prostředí, které miluje, pro svoji realizaci

° Dítě veďte k samostatnosti

° Uveďte svoje dítě do kolektivu, klidně i formou navštěvování

° Pro každé dítě jsou těžké začátky učení, snažte se mu to zjednodušit

° Učte dítě co nejdříve hygienické návyky a základní etiketu

° Buďte svému dítěti příkladem

° Přemýšlejte o svém dítěti, protože tohle je nadmíru klíčové

JAKÉ DRUHY VÝCHOVY MÁME, A JAKÝ MAJÍ DOPAD NA DÍTĚ

AUTORITATIVNÍ VÝCHOVA

Pro tuto výchovu je charakteristická pevným vedením, otevřenost, pružnost, důslednost, spolupráce a otevřená komunikace. Podporuje autoritu zdravé výchovy. Pokud bude dítě vychováváno touhle metodou, máme vyhráno. Dítě bude přátelské, nezávislé, spolupracující a bude usilovat o nejlepší výkon.

AUTOKRATICKÁ VÝCHOVA

Výchova je založena pouze na zákazech a příkazech. Neustále je dítě rodičem usměrňováno doprovázeno tlakem od rodiče. Nebere ohledy na potřeby dítěte a je neustále negativně hodnoceno. Dítě nemá prostor pro svoji tvořivost a aktivní rozvíjení. Mezi dítětem a rodičem je chladný vztah. Dopad na dítě to má takový, že je nesamostatný, závislé, nesnaživé, nešťastné a uzavřené. U chlapců je dalším projevem agresivita.

Rozzlobená žena vyjadřující příkaz

VOLNÁ, SHOVÍVAVÁ VÝCHOVA

Silná emoční podpora ze strany rodičů. Dítě nemá nastavena žádná pravidla. Nulová nebo nízká míra požadavků. Dítě není nijak omezováno. Dítěti nejsou stanoveny hranice ani tehdy, kdy je třeba zakročit nebo usměrnit. Výsledkem této výchovy je, že je dítě nespolehlivé, nezralé, dělá si co chce, citově často rozladěný.

VÝCHOVA, KTERÁ JE ZANEDBANÁ RODIČI

Výchova, NEvýchovou. Rodiče se nezajímá o dítě a jeho rozvoj. Vztah rodičů k dítěti je bez citových projevů. U některých rodin je dokonce dítě odmítáno. Negativní a lhostejný přístup rodiče k dítěti. Chování dítěte je značně viditelné. Je stažené do sebe, nemá dostatek sebevědomí, nesmělé, citově zranitelné a náladové.

VIDÍTE SE V NĚJAKÉ Z TĚCHTO VARIANT VÝCHOVY? JAK VYCHOVÁVÁTE DĚTI VY?

To jak přistupujeme k výchově, takové dítě budeme mít. Je na našem uvážení, jakou výchovu zvolíme. Každopádně, pokud dojdete k závěru, že děláte něco špatně, nikdy není pozdě nápravy. Všichni chceme přece vychovávat dítě správným způsobem. Ne vždy se nám to daří, ale můžeme to změnit.

Back To Top