Jak správně skladovat CBD, aby produkty vydržely stabilní co nejdéle?

Správného skladování CBD se nemusíte bát. Je to jednoduché, všechno závisí pouze na správné teplotě, světlu a vzduchu. Pokud si na tyto tři věci dáte pozor, nemusíte se obávat toho, že by vaše CBD a produkty z něj nevydržely stále účinné i při delším skladování.
skladování je možné v lednici

Jak je to s teplotou?

Kde bych měl skladovat své CBD? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Všude tam, kde teplota místnosti nepřekračuje 21 stupňů. Vysoké okolní teploty totiž mohou napomáhat k rozkládání vazeb, které drží pohromadě molekulu CBD. V tomto případě by pak docházelo ke vzniku nových molekul a to není správně. Pokud u vás v domácnosti nemáte místnost, ve které je dostatek chladu, je možné skladovat CBD také v lednici. Pokud jde tedy o produkt, který užíváte každý den. Jestliže daný produkt není určen k denní spotřebě, můžete uvažovat i o jeho zmrazení.

Světlo ano nebo ne?

Přímé světlo a sluneční paprsky nepůsobí na CBD úplně nejlépe. CBD produkty by měly být vždy chráněny před UV paprsky, protože ty by mohly znehodnocovat účinky vašeho CBD. Ukládejte ho proto vždy na místo temné. Tím může být jakákoliv skříňka, zásuvka nebo například i uzavřená lednice.

Pozor i na vzduch

Obyčejný kyslík může v tomto případě napáchat nejvíce škod. Kyslík totiž velmi snadno a rychle může s CBD reagovat a následná reakce, které se říká oxidace, může mít za následek rychlejší rozkládání molekul. K tomuto procesu by pak došlo mnohem rychleji, než kdyby bylo CBD uchované v uzavřeném prostředí. Je tedy určitě rozumnější uchovávat CBD a produkty z něj v uzavřené a dobře těsnící nádobě.

s produkty CBD se musí zacházet velmi opatrně

Závisí i na konkrétním produktu

Skladování souvisí i s typem produktu, který užíváte. Pokud jde o olej, ten je nejlepší mít vždy uchovaný v lednici. Kapsle zase snesou více vzduchu, avšak měly by být vždy uchovávané v původním obalu a být z dosahu světla. Pro ostatní tekuté doplňky stravy platí totéž co pro olej. Ideálním místem na skladování je v tomto případě lednice.

4.2/5 - (4 votes)