Ubytování v hotelu Lednice můžete spojit nejen s návštěvou zámku, ale i s plavbou po Dyji

Zámek Lednice je asi to první místo, kam návštěvníci Lednicko-valtického areálu směřují, jestliže si zajistí ubytování v Lednici hotelu lednice.galant.cz. Spolu s interiéry zámku, přestavěného do podoby novogotického skvostu, mohou obdivovat i přilehlý skleník s mnoha vzácnými tropickými rostlinami. Zámecký komplex sestává z krajinného parku, o úctyhodné rozloze tří stovek čtverečních kilometrů (pro vaši představu – je to přibližně plocha dvou třetin celé Prahy). V parku objevíte několik romantických staveb, z nichž ty nejznámější jsou Minaret a Janův hrad. A právě k těmto stavbám se můžete vypravit nejen na kole nebo pěšky, ale také lodí, při plavbě po Zámecké a Staré Dyji.

hyacinty u zámku Lednice

Plavba po Zámecké a Staré Dyji

Řeka Dyje je významný vodní tok jižní Moravy, tvoří část hranice s Rakouskem a za socialismu na ní byla vybudována soustava tří přehradních nádrží s uceleným názvem Vodní dílo Nové Mlýny. Výstavba přehrady způsobila zničení části původního lesního porostu – lužního lesa a stala se předmětem kritiky odborníků i laické veřejnosti. Naštěstí se část lužního lesa a meandrujícího toku zachovala dodnes, nachází se pod přehradou, poblíž obce Bulhary, a významný úsek říčního koryta tvoří i dvě silně meandrující ramena Stará Dyje a Zámecká Dyje.

zámek Lednice

Tato lokalita je oblíbeným výletním cílem zejména pro cyklisty, ale také pro každého, kdo má zájem pokochat se přímo plavbou na jejich hladině. V blízkosti zámku Lednice je přístaviště, kde kotví výletní lodě, s cílem nabídnout zájemcům romantické zážitky na trase od lednického zámku k Minaretu a dále k Janovu hradu. Součástí plavby je i odborný výklad, který vás seznámí s historií budování krajiny a romantických staveb šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Na trase jsou dvě zastavení – první je v blízkosti Minaretu, na břehu Zámeckého rybníka, a druhé u Janova hradu. Celková délka plavby je přibližně 10 kilometrů.