Čerstvý vzduch jako ze skalisek hor

jistě znáte ten pocit, když vás venku v přírodě poblíž vysokých skal ovane vítr, který je tak čerstvý a naprosto úžasný na dýchání. Je ledově studený a tak příjemný na tváři ale hlavně v našich plicích.

Tento pocit si nyní můžete dopřát i doma

Čistota a čerstvost jsou dvě věci, na které máme všichni nárok. Naprosto bez výjimek, takže proč si je nedopřát v rámci našeho kvalitního zařízení, se kterým budete naprosto spokojení?
Bezporuchový provoz si můžete dopřát díky našemu kvalitnímu servisu. Servis klimatizací je velice důležitý a celkově udržuje přístroj v chodu. Díky němu se prodlouží životnost. Podle platné legislativy je takováto údržba dokonce povinná a to v případě, že máte zařízení, které obsahuje chladící směs o hmotnosti více jak 3kg. Doporučuje se tak provádět dvakrát ročně. Každopádně vždy všechno zařídíme a vy se nemusíte o nic starat.
Celý princip těchto přístrojů je nastavený tak, aby správně fungoval. K tomu se využívá:
– Komprese
– Kondenzace
– Vypařování

Tento princip má však jisté postupy:

a) začíná se tím, že jsou páry přivedeny do kompresoru, kde jsou stlačovány a také důsledkem tohoto zahřívány. Ovšem tento teplý vzduch zde nezůstává, ale postupuje dále do venkovního prostoru.

b) dalším bodem je: chladící médium přivedeno do výměníku tedy kondenzátoru. Zde se ochladí, ale uvolněné odpadní teplo je zase hnáno ven.
c) posledním zůstává kapalina, která je přes kapiláru nebo expanzní ventil transportována do výměníku – výparníku. Zde se rozpíná a prudce ochlazuje. Kapalina se odpařuje, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku. Ten je následně ochlazován. Aby se studený vzduch dostal do místnosti, k tomu většinou slouží ventilátor, který je umístěn právě kolem posledního výparníku. Po těchto úkonech, samozřejmě v základní fázi, lze v podstatě říct, že se opět cyklus opakuje.

Back To Top