Rubrika: Business

Význam Zlatých stezek

Jižními a jihozápadními Čechami v minulosti procházelo několik zlatých nebo také solných stezek. Jejich tehdejší význam je dnes připomínám během různých slavností, pořádanými městy, kterými stezky procházely. Zlaté stezky jsou původní středověké obchodní cesty, které spojovaly Čechy s Podunajím, procházely územím dnešní Šumavy. Zboží po nich přepravovali tzv. soumaři. Označení „zlaté“ získaly podle výnosnosti těchto…