Dětská agresivita

Děti nejsou stejné. Některé použije agresivní reakci ihned, když se mu něco nelíbí. Druhé zas musí prožít něco důrazného, než agresivní chování použije. Záleží na povaze dítěte. Nemalou úlohu v tom hraje i výchova rodičů. Agresivitu lze tlumit a změnit na společensky přijatelné chování. Jsou situace, kdy můžeme i nevědomky agresivitu dítěte podporovat. Děti totiž rády opakují a odkoukávají od rodičů, spolužáků, sourozenců a dalších osob vše, co vidí. Pokud tedy negativní chování vidí rodiče u svých dětí, jako by se viděli ve zpětném zrcadle. Proto hlavní radou, jak vychovat dítě je, aby si rodiče a ostatní, podílející se na výchově, hlídali své vlastní projevy.
negativní reakce
Co podporuje nežádoucí chování dětí?
a/ agresivní okolí
Dítě potřebuje vědět, co je dovoleno v situaci, kdy bude nucené čelit negativně se chovajícímu kamarádovi. Nejlepší řešení je ústup. Je to často problematické a málokteré dítě v tomhle bude s námi souhlasit. Je ale na místě, aby pochopilo, že agrese fyzická nic nevyřeší a většinou provokuje další agresi. Proto se asi nevyhneme, že párkrát přijde dítě domů zbité nebo v potrhaných šatech, než se nám podaří vštípit mu určité náhledy.
b/ věk dítěte
Čím je dítě menší, tím častěji volí fyzickou agresi. Zde je pak agrese metodou první volby. Často jsou to i neshody s rodiči. Napřahování na rodiče, kteří kárají či trestají, bývá časté. Kopání, válení se či jiné projevy vidíme u dětí kolem 3 roku věku velmi často. Můžeme konstatovat, že v tomto věku je takové chování poplatné zralosti mozku jedince. Není vhodné takové chování podporovat a v dítěti zafixovat. Čím dříve zahájíme výchovu proti agresi, tím lépe.
ruka v pěst
Jak tedy vychovávat dítě proti agresi?
1/ Nezasahujte do sporů, pokud nehrozí zranění
2/ Pokud je to možné, rozdělte nenásilně oba soupeřící odvedením jejich pozornosti
3/ Trénujte použití slovní obrany oproti fyzické akci
4/ Reagujte klidně. Vysvětlujte
5/ Zkuste s dítětem situaci rozebrat a poukázat na negativa, která z fyzické akce vyplynou